Dezső Lajos Alapfokú Művészeti Iskola

A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban a művészeti iskolában, az általános iskolában és az óvodában el kell helyezni a hirdetőtáblán.
Ezzel egy időben az iskola honlapján is közzé kell tenni.